Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά χειριστές για πίνακα παραγωγής και για μηχανήματα παραγωγής σκυροδέματος στο εργοστάσιο Οινοφύτων.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος, Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :22620 32928-9

Οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο email της εταιρείας info@armosprokat.gr σημειώνοντας την θέση για την οποία αιτείστε εργασία.