Σειρά Permeable paver για υδατοδιαπερατά δάπεδα

Η κατασκευή υδατοδιαπερατών δαπέδων στα αστικά κέντρα συμβάλλει στην οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων, καθώς βοηθά στη γρήγορη απορροή τους, στη μείωση του κόστους κατασκευής του δικτύου ομβρίων και στον καθαρισμό του νερού λόγω της διήθησης.

Οι “permeable” κυβόλιθοι της ΑΡΜΟΣ είναι μια σειρά βιώσιμων υλικών και τεχνικών για την κατασκευή υδατοδιαπερατών δαπέδων και οδοστρωμάτων με βάση με αποστραγγιστικά χαρακτηριστικά που επιτρέπει την ροή των ομβρίων υδάτων μέσω της επιφάνειας κάτω από το τελικό δάπεδο. Τα βασικά πλεονεκτήματα της κατασκευής δαπέδων με αυτά τα υλικά είναι η γρήγορη απορροή των ομβρίων, η μείωση κόστους κατασκευής του δικτύου ομβρίων (λόγω παραλαβής μικρότερων φορτίων), ο καθαρισμός του νερού λόγω της διήθησης, η εξασφάλιση του παλαιού υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης του ύδατος που παροχετεύεται.

  • Σειρά “Eco Paver”: Οι προκατασκευασμένοι κυβόλιθοι αυτής της σειράς φέρουν ειδικές διαμορφώσεις «αποστατήρα» στα άκρα τους, οι οποίες επιτρέπουν κατά την τοποθέτηση του δαπέδου να δημιουργούνται τα απαραίτητα διάκενα/αρμοί μεταξύ των κυβολίθων. Σε συνδυασμό με την κατασκευή ενός διαπερατόυ στρώματος με ειδικές αποστραγγιστικές στρώσεις με θραυστά υλικά (σε αντίθεση με τα απλά δάπεδα με κυβόλιθους), αυτά τα δάπεδα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ροή όμβριων, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων ενώ φιλτράρουν τους ρύπους από το νερό. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη βλάστησης. Στην σειρά Eco Paver, το ποσοστό των διακένων κυμαίνεται από 15-20% (ανάλογα την εφαρμογή) και συμπληρώνεται με λεπτόκοκκα αδρανή. Το πάχος των κυβόλιθων είναι 80 mm, επιτρέποντας την εφαρμογή ακόμα και σε επιφάνειες με κίνηση οχημάτων.
  • Σειρά “Grass paver”. Πρόκειται για διάτρητους κυβόλιθους που επιτρέπουν την δημιουργία χλοοτάπητα. Είναι ιδανικοί για χώρους στάθμευσης και μονοπάτια- δρόμους, κ.λπ.

Στην περίπτωση ανάπτυξης βλάστησης, το πρώτο έτος εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται συχνό πότισμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της πόας. Τα υδατοπερατά δάπεδα που κατασκευάζονται με κυβόλιθους, παρέχουν μια ανθεκτική επιφάνεια, επιδιορθώνονται εύκολα, χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, αντέχουν υψηλά φορτία κυκλοφορίας, μπορούν να τοποθετηθούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, εύκολα και γρήγορα, με απλά μηχανικά ή χειροκίνητα μέσα και προσδίδουν στην επιφάνεια ιδιαίτερη αισθητική αξία.

Τα διαπερατά δάπεδα με κυβόλιθους δεν πρέπει να συγχέονται με τα κοινά δάπεδα με κυβόλιθους σκυροδέματος με φυτική γη στα διάκενα. Τα τελευταία παρέχουν μειωμένη δυνατότητα αποστράγγισης, καθώς δεν κατασκευάζονται πάντα επάνω σε μία βάση με αποστραγγιστικά χαρακτηριστικά, όπως τα υδατοδιαπερατά δάπεδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr