Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά βοηθό λογιστή για το Οικονομικό/Λογιστικό Τμήμα, στα κεντρικά γραφεία στην Λάρισα. 

Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα κατέχει θέση βοηθού λογιστή προκειμένου να διεκπεραιώνει λογιστικές εργασίες που προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης, ύπο την επίβλεψη και καθοδήγηση του Διευθυντή του Τμήματος. Οι βασικές γνώσεις στην λογιστική και η καλή γνώση προγράμματος ΕRP Entersoft θεωρούνται προαπαιτούμενο προσόν.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2410 575035-37

Οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο email της εταιρείας info@armosprokat.gr σημειώνοντας την θέση για την οποία αιτείστε εργασία.