Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις ISO

Η ΑΡΜΟΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και φέρει σήμα ποιότητας CE για όλα τα προϊόντα της.

Η εταιρία δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, καθώς και για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων της, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 αντίστοιχα.

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPDs)

Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή μας για τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, η ΑΡΜΟΣ από το 2023 έχει ξεκινήσει την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα προϊόντα που παράγει. Ως η πρώτη ελληνική εταιρεία προκατασκευής που έχει προχωρήσει στην έκδοση EPDs, η βιβλιοθήκη των περιβαλλοντικών δηλώσεων των προϊόντων μας εμπλουτίζεται συνεχώς ώστε να καλύπτει κάθε κατασκευαστική ανάγκη.

Τι είναι τα EPDs? Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ένα EPD παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του προϊόντος σε θέματα όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η ρύπανση του αέρα, το νερό και τα απόβλητα. 

Για να δείτε τις Περιβαλλοντικές Δήλωσεις της εταιρείας μας, πατήστε εδώ: EPD σκυρόδεμα , EPD προκατασκευή (γραμμικά στοιχεία)