Εγκαταστάσεις

H εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 260 στρέμματα ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και Β. Μακεδονία, και συγκεκριμένα:

  • Λάρισα, κεντρικό εργοστάσιο. Το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στην Λάρισα, σε ιδιόκτητο χώρο 190 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση διαθέτει 35.000m² στεγασμένους βιομηχανικούς χώρους, όπου αναπτύσσονται περισσότερα από 15 τμήματα και γραμμές παραγωγής. Πρόκειται για μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα προκατασκευής καθώς λειτουργεί ανεξάρτητο τμήμα επεξεργασίας χάλυβα και παρασκευαστήριο σκυροδέματος, κάνοντας έτσι την μονάδα το μεγαλύτερο εργοστάσιο της εταιρείας. Επιπλέον, η εγκατάσταση της Λάρισας διαθέτει τους μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους και έχει μέγιστη δυναμικότητα 500m³ παραγόμενου σκυροδέματος ημερησίως. Η εγκατάσταση είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, πληροί όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα ISO 9001, 14001 και 45001. Στην εγκατάσταση στεγάζονται τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης καθώς και υποστηρικτικές λειτουργίες. Στην εγκατάσταση απασχολούνται περίπου 150 εργαζόμενοι μόνιμης απασχόλησης. Η εγκατάσταση Λάρισας σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες προκατασκευής σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, εξυπηρετεί την τοπική αγορά με εμπορία σκυροδέματος και διαμορφωμένου χάλυβα.
  • Οινόφυτα. Στα Οινόφυτα Βοιωτίας βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο προκατασκευής της εταιρείας. Σε έκταση 60 στρεμμάτων, αναπτύσσονται πολλαπλές γραμμές παραγωγής και χώροι αποθήκευσης προϊόντων. Η συνολική δυναμικότητα του εργοστασίου ξεπερνάει τα 260m³ παραγόμενου σκυροδέματος ημερησίως. Στην εγκατάσταση στεγάζονται τα γραφεία της περιφερειακής μονάδας και απασχολούνται 50 εργαζόμενοι μόνιμης και εποχιακής απασχόλησης.
  • Άκτιο, μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφαλείας. Στο Άκτιο, λειτουργεί μονάδα παραγωγής της εταιρείας για στηθαία ασφαλείας DB, προς εξυπηρέτηση του έργου αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία. Η μονάδα έχε λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση κατά EN1317-5 για την παραγωγή πιστοποιημένων στηθαίων και τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
  • Kumanovo, Βόρεια Μακεδονία. Στην βιομηχανική περιοχή Kumanovo της Βόρειας Μακεδονίας και σε ιδιόκτητη έκταση 15 στρεμμάτων, αναπτύσσεται το νεότερο εργοστάσιο προκατασκευής της εταιρείας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργοστάσιο προκατασκευής που κατασκευάστηκε στις αρχές του 2022 και διαθέτει 4.000m² στεγασμένους βιομηχανικούς χώρους. Η εγκατάσταση διαθέτει παρασκευαστήριο σκυροδέματος, για τις ίδιες ανάγκες της εταιρείας, τμήμα διαμόρφωσης χάλυβα και γραμμές παραγωγής στρωτήρων, στηθαίων και στοιχείων βιομηχανικών κτιρίων. Στην εγκατάσταση βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ARMOS BALKAN DOO και απασχολούνται 40 εργαζόμενοι μόνιμης και εποχιακής απασχόλησης.