Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. για υπεύθυνο εργοταξίου εντός Αττικής.

Απαραίτητη η εμπειρία σε κτιριακά έργα.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος, Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2410 575035-37

Οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο email της εταιρείας info@armosprokat.gr σημειώνοντας την θέση για την οποία αιτείστε εργασία.